Wednesday, July 18, 2012

talkhyaan

ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਦ ਸੀ
ਸਵਾਲ ਵੀ,
ਕਿ ਇਕ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਸੱਚੀ
ਵਸਲ ਦੀ ਕਦੀ;
ਚਲ ਹੁਣ
ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ
ਝੂਠੀ ਵੀ ਜੇ ਸੀ
ਕੋਈ
--------------------
ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ
ਓਸ ਥਾਂ
ਅੰਤਰ ਦੀ ਮੇਰੇ
ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ
ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ
ਮੇਰੀ;
ਬੋਲ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲ,
ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਚਾਨਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ
ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ
ਰਾਤ ਦੇ-
ਲੋਅ ਤੂੰ ਮੇਰੀ
-------------------------
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਇਦ
ਰਿਸ਼ਤਾ
ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ,
ਪਰ
ਜਾਣ ਲਈਂ
ਕਿ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ
ਗਮ ਦਾ,ਉਦਾਸੀ ਦਾ
ਜਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਬੋਝ
ਦਿਲ ਤੇ ਤੇਰੇ;
ਤੇ
ਪਤਾ ਹੈ
ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ
ਖਿਲਰੇ ਵਰਕਿਆਂ ਦਾ
ਦਿਲ ਦੇ
ਮੇਰੇ
-----------------

No comments:

Post a Comment