Thursday, March 8, 2012

ਔਰਤ-ਦਿਵਸ


ਔਰਤ -ਦਿਵਸ 
---------------
ਉੰਝ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਲਈ 
ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਤੋਂ
ਸ਼ਮਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਬਲ ਤੀਕ,
ਇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ
ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਪੁੱਟਣਾ  ;
ਆੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ 
ਮੁਆਮਲਾ 
ਵੰਸ਼- ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ 
ਤੇ ਤਲਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਹਕ ਹਰ ਮਾਦਾਈ,
ਭਰੂਣ ਜੀਵਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਤਕ ;
ਮਰਦ ਨਾਲ ਮੁਕ਼ਾਬਲਾ  ਕਦੀ 
ਪੈਰ  ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ
ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਇਜ਼ਤ    ਤੇ  ਅਣਖ ਦਾ ,
ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੇ 
ਹਰ ਕਦਮ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ 
ਸ਼ਕ਼ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ
ਤੇ ਦੁਨਿਆ ਦਾ ਸ਼ਰ;
ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਲਈ 
ਹਰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ 
ਮਾਂ, ਭੈਣ ,ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ
ਮਮਤਾ ਦਾ ਹਕ਼ ਤਕ ;
ਹਾਂ !ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦਿਵਸ ਵੀ -
ਯਤਨ ਕੁਝ 
ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਾ 
ਔਰਤ-ਪਨ ਦੀ ;
ਉੰਝ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ
ਔਰਤ-ਦਿਵਸ ---No comments:

Post a Comment