Wednesday, February 29, 2012

ਭਟਕਣਾ


ਤੂੰ ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ
ਤਾਂ ਇਕ ਆਸ ਸੀ
ਕਿ ਜਨਮ-ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਜੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਗਾਹੁੰਦੀ
ਜਦ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ
ਹੈ ਆਣ ਰੁਕੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ
ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਨੇ
ਪਿਆਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ
ਇਕ ਮਿਹਰ-ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਸੀ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਨੇ 
ਮਹਿਸੂਸਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 
ਹੁਣ
ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ
ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਲੀਨ ਹੋ
ਮਿਟ ਜਾਊ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ,
ਜੋਤ ਚ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਊ,
ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਬੂੰਦ
ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਊ;
ਪਰ
ਭਰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ
ਗੰਧਲਾ ਇਕ ਫਰੇਬ
ਮਾਇਆ ਦਾ-
ਇਕ ਨਾ ਹੋਣਾ
ਹੋਣ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ,
ਜਾਗਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ
ਝੜ ਗਿਆ ਜੋ
ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ;


ਦੂਰ ਤਕ ਹੁਣ
ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ
ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਚ-
ਜੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਇਕ
ਨਿਰੰਤਰ 

No comments:

Post a Comment