Saturday, February 11, 2012

ਆਪਣੇ ਮਥੇ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ


ਰੂਹ ਦੀ  ਮੈਂ ਰੂਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ 
ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਰਖ ਲੁਕਾ  ਲਿਆ  ਤੈਨੂੰ


ਜਿੰਦ ਤਾਂ ਪਹਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਣਸੀ 
ਉੱਤੋਂ ਪੀੜਾ, ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ 


ਦੀਦ ਤੇਰੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਮੰਗਦੇ 
ਨੈਣਾਂ ਭੁਖਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ 


ਉੰਝ ਵੀ ਰੁੱਸੀ ਰਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਭੈੜੀ ਕਿਸਮਤ ਰੁਸਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ 


ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਹੁਸਨ ਤੇਰਾ
ਜੰਨ੍ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ 


ਪੀੜ ਛਡ ਜਦ ਤੂੰ ਸਭ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ 
ਆਪਣੇ ਮਥੇ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ


ਵਕਤ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ 
ਫੇਰ ਆ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁਰਾ ਤੈਨੂੰ


ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਤਸਵ ਵੀ
ਦਿਨ, ਜੋ ਹੋਵੇ, ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ
ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ,ਜੋ ਰਬ ਹੀ ਥਾਪ ਲਿਆ
ਲੋੜ ਜਦ ਵੀ ਧਿਆ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ 


ਮੇਰਾ ਰਬ ਮਰ ਗਿਆ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ
ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਕ ,ਰਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ


ਮੁਕ ਜਾਵੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 
ਲਵਾਂ ਅਜਲਾਂ ਤ੍ਯੀਂ ਲਿਖਾ ਤੈਨੂੰ 

No comments:

Post a Comment